/ 3 نظر / 13 بازدید
نظری

سلام به برادر ارجمند جناب آقای قربانی، از بی مهریهای من گفته اید و اینکه پیامی نداده ام راست است ولی معذور بودم عذرم نیز اینکه بجایی رفته بودم که انترنیتی در اختیار نداشتم. نام وبلاگ با محتوای که دارد در نظر بنده (کمی) ناسازگار است یعنی از آنجایی که بیاد آن افتاده اید و وبلاگی بعنوان یاد از ان درست کرده اید غافل افتاده و به مضامین و مسایل دیگر پرداخته و بیشتر مطالب جنبی تر از مسایل دایکندی عزیز را طرح نموده اید. البته از زحماتی که برای زحمتکش ترین قوم میکشید، و از دردهایی ناسوری که میگویید و باید بکشیم و بگوییم باید از قبل تشکر کرد ولی این تذکر دوستانه را نیز جدی بگیرید. تشکر از لطفهای بزرگوارانه تان.

نظری

راستی یادم رفت بنویسم: سوالی که از آن گفته اید و نوشته اید براستی که سوال جدی و پاسخ داده نشده ای است! هویت انسانی امروز برای انسان مبهم تر از گذشته گشته و شاید هر روز که بگذرد مبهم تر شود زیرا انسانی حیران با وسیله ای در تلاش درک این هویت است که کاربردی در این زمینه ندارد گرچند کاربردهای موثری در زمینه های دیگر داشته باشد و این چیزی جز راه تجربه حسی نیست! تا زمانی که انسان هویت انسانی خودش را در میان ماده و مادیات جستجو میکند این سرگردانی های سرگرانی آور امر طبیعی است و همواره آواره بیابان حیرت خواهد بود و خواهد ماند. سوال از اینکه من کیستم را باید در بیان کسانی جستجو کرد که ارتباط تنگاتنگی با هستی فر مادی دارند و این نکته بس آموزنده میتواند باشد. درود.

Arash

سلام آقا عالي بودآپم