ای عشق!

ای عشق، شکسته ایم، مشکن ما را

اینگونه به خاک ره میفکن ما را

ما در تو به چشم دوستی می بینیم

ای دوست مبین به چشم دشمن ما را

(فریدون مشیری)

منبع: http://www.greenpoems.com/Moshiri/A1.html

  

/ 2 نظر / 26 بازدید
روشنایی

... ای عشق همه بهانه از تو است من خاموشم و این ترانه از تو است. عشق از فریاد ما هنگامه ها تعمیر کرد ورنه این بزم خموشان هیچ غوغایی نداشت.

روشنایی

جناب قربانی، قربان لطفت که در وبلاگم کوچک نوازی کردی.