عمل والی دایکندی برای مردم دایکندی به مراتب مهمتر ا زسخنان والی دایکندی است

مصاحبه ای والی دایکندی حاجی قربانعلی ارزگانی

شاید شما هم مصاحبه والی صاحب دایکندی با هفته نامه ای نمای دایکندی را که درسایت انجمن فرهنگی جوانان دایکندی نشر شده خوانده باشید اگر نخوانده اید در اینجا بخوانید.

اگرچه این مصاحبه مدتهاست نشر شده اما من تازه دیدم و مطلبی کوتاهی در مورد آن می گذارم.

می خواهم عرض کنم که برای ارتقای ظرفیتها و باز سازی ولایت دایکندی عمل ملاک و معیار اصلی است. اما متأسفانه ما مردم هزاره همیشه به زبان کسی برای قضاوت در باره ای او نگاه می کنیم در حالیکه از سخن تا عمل تفاوت از زمین تا آسمان است همین جناب کرزی چه حرفهای قشنگی که در باره ای بامیان و دایکندی و ... می زد اما حالا که ده سال گذشته است یک هزارم آن حرفها را عمل کرده است؟

ما باید از این به بعد یاد بگیریم که فقط و فقط از طریق عملکرد افراد در باره ای آنها قضاوت نماییم وگرنه لاف سخن هرکسی مطابق میل مردم می زند.

من که والی دایکندی را نمی شناسم اما به مردم شریف دایکندی توصیه می کنم که در باره ای هر والی تا عملکردشان را ندیده اند چشم بسته قضاوت خوب یا بد نکنند. حاجی ارزگانی هم تازه در محک عمل و کارکرد برای دایکندی قرار گرفته است امید وارم حاجی صاحب از خود عملکرد خوبی به یاد گار بگذارد.

یک نکته ای دیگر خیلی مهم است و آن اینکه متأسفانه دولت عزم باز سازی وتوجه به ولایت دایکندی را ندارد حالا اگر قوی ترین پرفیسور جهان والی دایکندی شود از دست او چه خواهد آمد؟  مگر پرفیسور سرور دانش شخصیت کوچکی بود در زمانی که والی دایکندی بود از دست اوچه آمد؟ بهرحال خدا کند از دست حاجی صاحب والی دایکندی کدام کار بیاید اگر نیاید هم صاف و صادق به مردم بگوید که دولت برای ولایت دایکندی کار نمی کند نه اینکه برای حفظ مقام خود تبعیض دولت نسبت به ولایت دایکنید را برای مردم افشا نکند و مردم دایکندی را همچنان وسیله ای نگهداری مقام ولایت برای خود قرار بدهد.

موفق باشید.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید