یوگی روی یوگی!

یوگی هندی نشسته روی یوگی

حرکت نمایشی بسیار عجیب و دشوار دو یوگی هندی که موجب بهت و حیرت تماشا گران شده است. هندوستان شهر یوگیها و مرتاضان ماهر جهان است از این نمایشها درهر کوچه و پس کوچه اش به صورت روزانه اجرا می شود.

منبع عکس: http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=25142

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید