تبعیض بی رحمانه قومی و قوم پرستی به جای خدا پرستی مشکل اصلی مقامات افغانستان

افغانستان کشوری است که مردمان آن بیشترین رنج و محنت را تجربه کرده اند. اگر چشمان مان را در مقابل واقعیتها نبندیم دلیل اصلی مشکلات اجتماعی افغانستان تبعیض و تعصب بی رحمانه و کور کورانه ای قومی است که از سوی افراد جاهل یا بسیار زرنگ اما سودجو و قدرت طلب دامن زده می شود.

بدیهی است جامعه که هنوز در لاک تعصبات پوچ و غیر انسانی قومی و قبیله ی به سر ببرد هرگز روی خوشبختی و آرامش وآسایش را نخواهد دید.

تعصب خشک قومی انسان را قسی القلب و  وحشی می کند که برای حذف دیگران و انحصار قدرت برای خود، دست به هر جرم و فسادی می زند. تبعیض قومی از سوی هرشخص و هر قومی که در افغانستان صورت بگیرد بزرگترین جرم و مایه شرم و سر افگندگی تمام مردم شریف افغانستان است. اقوام افغانستان همه باهم دوست و برادر و برابرند همانگونه که در جهانبینی بلند ما تمام انسانها از ارزش ذاتی انسانیت و شرافت انسانی برخوردارند. اگر از انصاف نگذریم و شفاف و بی پرده بگوییم: ریشه تمام  بد بختیها در افغانستان تبعیض و تعصب قومی و منفعت طلبی اشخاص و اقوام خاص است که کور کورانه نهایت تلاش خودرا می کنند تا فقط و فقط خواسته های ضد انسانی و ضد اسلامی  شخصی و قومی خودرا بردیگر اقوام و مردم شریف افغانستان تحمیل کنند.

ادامه مطلب

کلید واژه ها: ما تبعیض قومی را محکوم می کنیم،‌ مشکل اصلی افغانستان تبعیض و تعصب خشک قومی سیاستمداران افغانستان است،‌ تبعیض قومی در افغانستان بسیار بی رحمانه و خشن است،‌ حاکمان افغانستان با تبعیض قومی در پیشگاه خدا و نسلهای آینده افغانستان شرمنده اند،‌ تبعیض قومی و قوم پرستی و قوم سالاری به جای شایسته سالاری، ریشه همه مشکلات افغانستان تبعیض و تعصب غیر انسانی قومی و قبیله سالاری،‌ مرده باد قوم پرستی و تبعیض،‌ نژاد پرستی کثیف ترین کار اشخاص بی وجدان،‌ تبعیض نژادی انسانیت تبعیضگران زیر سوال می برد.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید