کلیدهای میانبر در word وسایر نرم افزارهای آفیس

 

کلیدهای میانبر حرکت در سند

یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl
یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl
یک صفحه کامل به بالا کلید Page up
یک صفحه کامل به پایین کلید Page down
ابتدای سطر Home
انتهای سطر End
ابتدای یک سند Ctrl+Home
انتهای یک سند Ctrl+End
یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا
یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین
یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace
حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up
حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down

کلید های میانبر کار با متن

انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+Shift
انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+Shift
انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+Shift+‍Ctrl
انتخاب یک سطر Shift+End
انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+Shift+‍Ctrl
اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl
رفتن به یک صفحه مشخص G+‍Ctrl

کلید های میانبر ویرایش متن در word و...

حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace
حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace
حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet
کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
الصاق متن کپی شده Ctrl+V
بررسی املایی یک سند F7
یافتن متن در سند Ctrl+F
جایگزینی متن در سند Ctrl+H
عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y
پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter

حرکت به سمت پایین در Tab Outline
درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab
حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0

کلیدهای میان بر قالب بندی متن

کلید اصلی تغییر قلم F+Shift+‍Ctrl
تغییر اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl
پررنگ کردن قلم B+‍Ctrl
ایتالیک کردن قلم I+‍Ctrl
زیر خط دار کردن قلم U+‍Ctrl
دو زیر خط دار کردن قلم D+Shift+‍Ctrl
کلیدهای بالا در نرم افزار ورد بسیار کاربرد دارد. زیرا کار حرفه ای  باword فقط از طریق کلیدهای میانبر حرفه ای می شود وگرنه یک دست به ماوس و یک دست روی صفحه کلید شما را کلافه خواهد کرد.

حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar+‍Ctrl
فضای خطوط تنها پاراگراف 1+‍Ctrl
فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2+‍Ctrl
فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+‍Ctrl
تراز بندی وسط پاراگراف E+‍Ctrl
تراز بندی چپ پاراگراف L+‍Ctrl
تراز بندی راست پاراگراف R+‍Ctrl
تراز بندی از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl
برجسته کردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl
برجسته کردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl
حذف قالب بندی پاراگراف Q+‍Ctrl
به روز رسانی فیلدها F9
تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift+F9
تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt+F9
کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم [+Ctrlا]
تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی <+Ctrl+Shiftا>
تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس D+Shift+‍Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس =+Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس =+Ctrl+Shift
تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AK+shift+‍Ctrl
تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl
تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl
تغییر اندازه قلم جاری F3+Shift
ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P+Shift+‍Ctrl
حذف تو رفتگی سطر بعدی +T‍Ctrl
حذف تو رفتگی سطر دوم T+Shift+‍Ctrl
انتخاب همه سند A+‍Ctrl
درج یک شکستگی سطری Enter+Shift
انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl+Enter
اشکار یا پنهان نمودن علایم H+Shift+‍Ctrl

کلیدهای میان بر صدا
خاموش/روشن نمودن میکروفن Winkey+V
انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی Winkey+T
فعال کردن حالت تصحیح Winkey+C

کلیدهای میان بر منوها
فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوی Alt + F File - این کلید بسیار پرکاربرد است.
فعال شدن منوی Alt + E Edit
فعال شدن منوی Alt + V View
فعال شدن منوی Alt + I Insert
فعال شدن منوی Alt + O Format
فعال شدن منوی Alt + T Tools
فعال شدن منوی Alt + A Table
فعال شدن منوی Alt + W Windows
فعال شدن منوی Alt + H Help
منبع:وبلاگ کلیدهای میانبرآفیس : http://key-online.blogsky.com/?PostID=37 


امید وارم ازمعرفی کلید های میانبر فوق استفاده ای کامل برده باشید. می دانم حتما با خودتان خواهیم گفت : که این همه کلید را حفظ می کند؟ اما یادمان باشد اگر کاربر حرفه ای باشیم و کارمان سروکار با word و سایرنرم افزارهای آفیس و ویرایشگر متن باشد این کلیدها کارمان را سرعت دوبرابرمی بخشد. زیرا همانگونه که از نام شان پیداست اینها کلید" میانبر" است یعنی راه کار مان را کوتاه و در وقت مان صرفه جویی می کند. اگر هم تمام این کلیدهای میانبر را حفظ نتوانیم دست کم کلیدهای بسیار مهم و پرکاربرد آنرا حتما در حافظه ای خود بسپاریم.
اما اگر کاربر حرفه ای نباشید و گهگاهی با ورد و... سروکار داشته باشید می توانید وقت زیادی برای حفظ کردن کلیدهای میانبر نرم افزارهای مورداستفاده ای تان نگذارید و به جای آن کلیدهای میانبر شغل و تخصص خودتان را یاد بگیرید زیرا هر کار و هر حرفه ای از خود کلیدهای خاص میانبر دارد که حرفه ای ترینها همیشه از آن کلیدها استفاده می کنند. من خودم حرفه ای نیستم و این وبلاگ نیز حرفه ای نیست اما کلیدهای میانبر فوق برای خودم بسیار جالب و مفید و کاربردی بود از این جهت شما را نیز به استفاده از این کلیدها حد اقل یکبار تجربه ای کار با آنها را توصیه می کنم. البته اگر کسانی زبان انگلسی بلد باشند در هر نرم افزاری کلیدهای میانبر آن در بخش منوی "help" آن موجود است وبرای دانستن کلیدهای خاص فقط کافی است همانجا مراجعه نماید.

 

/ 0 نظر / 64 بازدید