رشد روز افزون فساد اداری در افغانستان غیرقابل تصور است

همه می دانیم سالهاست که فساد اداری مهار گسیخته در افغانستان بیداد می کند اما متأسفانه کسی حاضرنیست باهیولای فساد و اختلاس بگونه جدی و قاطع مبارزه کند این روند مصونیت و امنیت مفسدان ومجرمان و عاملان اصلی فساد اداری که دولت در پیش گرفته موجب رشد و سیرتصاعدی غیر قابل کنترل فساد اداری در کشورمان شده است و هر روز خبرتلختر از دیروز در مورد فساد و ضربه ی که عاملان فساد اداری به وطن ومردم افغانستان می زنند می شنویم.

تلختر از همه در باب فساد اداری اینکه حتی دولت از افشای نام عاملان فساد اداری یا به عبارت دیگر دذدان واختلاس گران ملی دریغ می کند و هر روز وعده می دهد لیستی بلند بالا از مقامات بلند پایه کشور تهیه شده که در آینده نزدیک اعلان می شود اما بازهم از اعلان این اسامی صرف نظر می شود و امید مردم ما نا امید تر.

دولتی که حتی نام مفسدان بزرگ فساد اداری را برای مردمش افشا نکند چگونه مفسدان فساد اداری ومجرمان بزرگ و خطرناک  را محاکمه ومجازات می کند؟ آیا کسی باور می کند در چنین دولتی عزم و اراده ای راستین برای مبارزه با فساد و قوم بازی و خیانت و... وجود داشته باشد؟ آیا چنین دولتی خودرا در برابر مردم خویش مسئول درجه یک و خدمتگذار و نگهبان می داند و...؟؟؟

فساد اداری

در باب اینکه چرا در افغانستان با فساد اداری مبارزه جدی صورت نمی گیرد وچرا دولت حتی از افشای نام مفسدین بزرگ اداری خود داری می کند احمد سعیدی تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان در مقاله ی براین باور است که خود مقامات بلند پایه کشور در فساد دست دارند یعنی برای اینکه نام مفسدین افشا ودرنتیجه آنان مجازات نشوند خود دولت هم به فساد تا خرخره غرق است وحتی اینکه مفسدین را تهدید به افشای نام شان می کند برای این است که از آنها پول ورشوه و امتیاز بیشتر بگیرد که خودش بد ترین فساد اداری است!!

ادامه مطلب

/ 2 نظر / 59 بازدید
بامیانی

ای داد از این فساد اداری و تبعیضی که در افغانستان است مردم افغانستان از ظلم و بی کفایتی و تبعیض قومی و فساد اداری مقامات افغانستان به ستوه رسیده است دیگر ناله اثر ندارد باید مردم دست به کار شوند و دست رد به سینه ای این مقامات فاسد و اداره های فاسد ونا سالم بزنند

میر افغان

وقتی خود رئیس جمهور تا گلو آغشته در فساد اداری باشد شما از که توقع دارید با فساد اداری در افغانستان مبارزه کند؟ چرا فساد اداری روز بروز بیشتر رشد نکند