عید تان مــــــــــــــــــــو بارک

عید فطر

به همین زودی عید شد. دیدید دنیا چه زود می گذرد؟ چند روز دیگه دوباره می نویسم: " عیدتان مـــــــــوبارک". بایدخیلی مواظب باشیم که زمان تند تر ازما حرکت نکند.

یک ماه مهمانی خیلی مهمانی است آنهم اگر مهمانی خدا باشد! خوبه که میزبان دارا (مایه دار) است وگرنه هجوم صدها ملیون مهمان سر سفره  تا یک ماه، میزبان را بیچاره می کند!

لیاقت تان برای این مهمانی شگفت انگیز را که با شکم گرسنه ولی روح سیر ،برگزارشد وبازگشت از آنرا تبریک می گویم.

/ 0 نظر / 16 بازدید