حکایت صلح در افغانستان!

قصه ای تلخی از صلحی که در واقع جنگ است و شایدهم پیامدش از جنگ بد تر باشد بشنوید:

 نویسنده: محمد منیر صداقت

————————–

دراین روزها که شعار صلح و مصالحه از چهار طرف کشورمان بلند است و هرکسی برای مقصدی از این واژه ای پرطرفدار استفاده می کند بخصوص جناب کرزی که از آن صرفا برای به قدرت رساندن طالبان و حذف دیگر گروههای مخالف سیاسی خود استفاده می کند نقل یک داستانی که از دوران کودکی به یاد دارم بسیار روشنگر و معنی دار است.

صلح در افغانستان+مصالحه با طالبان+مصالحه
هرگز از خاطرم نمی رود که در دوران کودکی پیرمردی خوش اخلاق و خوش رفتار و خیر خواه در منطقه ای مابود که خانه اش نیز درست سر راه مکتب قرار گرفته بود اما از شدت پیری و ضعف از کار و حرکتهای سنگین مانده بود و از صبح تا غروب روی صفه ای در جلو خانه اش می نشست و عبادت می کرد و گهگاهی کسانی که بیکار بودند نزدش می رفتند و از صحبتها و حکایتهای شیرین او لذت و بهره می بردند.
وقتی ما بچه های کوچک از مکتب بر می گشتیم هر روز لحظه ای دور او جمع می شدیم وقصه ای از قصه های او را می شنیدیم.

روزی قصه ای عجیب صلح دو نفر را که بزغاله ای را دذدیده بودند برای مان تعریف می کرد: گفت بعد از آنی که  دو نفر بزغاله ای را دذدیدند اورا ذبح کرده  گوشتش را مابین خود تقسیم کردند اما بر سر تصاحب سر بزغاله جنگ شروع شد پس از مدتی جنگ و زدوخورد بنا گذاشتند که بنشینند و باهم صلح نمایند و هرشرطی را که هریک از طرفین برای صلح می گذارند هردوطرف قبول نمایند. با این قول و قرار
صحبتهای صلح آغاز شد.
وقتی برای صلح نشستند یکی از طرفین گفت: من به شرطی صلح می کنم که سر بزغاله مال من باشد و توهم برمبنای همان قولی که به من داده ای باید بپذیری؟ طرف مقابل گفت: روی چشم من شرط شما را می پذیرم اما من به شرطی صلح می کنم که سر خودت مال من باشد و توهم باید براساس قولی که داده ای بپذیری؟ از همینجا دوباره جنگ شروع شد ونفر دومی که شرطش گرفتن سرطرف مقابل بود پیروز شد و حریفش را کشت!
وقتی به ده برگشت و برهمه آشکار شد که رفیق خودش را کشته است مردم اورا به پیش قاضی بردند قاضی سوال کرد چرا رفیقت را کشتی؟ گفت: جناب قاضی! من با او صلح کرده ام!!!

منبع: http://ghurjistan.com/archives/9938

کلید واژه ها: صلح، قصه ای صلح افغانستان، مصالحه با طالبان، روند مصالحه با طالبان، حکایتی از صلح و جنگ در افغانستان، صلح یا جنگ؟، صلحی که در واقع جنگ است.

/ 0 نظر / 59 بازدید