ده متر سرک در ولایت دایکندی پخته شد!!

به گزارش سایت جمهوری سکوت بعد ازظهردیروز یکشنبه 25 سرطان مطابق با 15 جولای مردم و فعالین جامعه مدنی دایکندی، دریک اقدام نمادین، سرک مقابل دفتروالی دایکندی را کانکریت ریزی کردند. آنان مقدار کمی ازسرک را کانکریت ریزی کردند تا کنایه ای باشد به مقامات دولتی که به ادعای آنان، ولایت دایکندی را کاملا فراموش کرده اند.
 حاجی فقیرمحمد که مصارف سمنت وسایرمواد اولیه این سرک سمبولیک را اهداء کرده است، یکی ازدوکانداران بازارنیلی است و میگوید: " دربازار ولایت دایکندی، موترهای بی کمک گشت و گذار نمی تواند. علاوه برآن، هرموترکه میگذرد، خاک زیادی برمردم، دوکانها و خانه های مردم می نشیند".
رحمت شریعتی یکی ازشهروندان شهرنیلی میگوید: "والی دایکندی ازکنارهمین فعالیت با بی اعتنائی گذشت. این نمایانگراین است که والی تافته جدابافته ازکلاف دایکندی است، یا اینکه او خود درعقب ماندگی دایکندی مقصراست ودرمصرف بودجه اختصاص داده شده به این ولایت، کوشا نبوده است".

پسر پچه خورد سال دایکندی در حال پخته کاری سرک
قربانعلی ارزگانی، والی دایکندی دریک تماس تلفنی، این اقدام مردم دایکندی را اعتراض مدنی آنان خوانده و حق قانونی آنان دانست و گفت که خواسته های مردم دایکندی کاملا برحق، مشروع و بجاست. وی درپاسخ به این سوال که دولت محلی دایکندی چه اقدامی دراین راستا نموده است، گفت: "دولت محلی دایکندی تمام تلاش خود را نموده است تا خواستهای مردم را به دولت مرکزی و مراجع ذیربط انتقال دهد، اما ازآنجا که دایکندی ولایتی بسیارفقیرومحروم است، اقدامات دولت تکافوی نیازمردم را نمی کند"
اسحاق اصغری یکی دیگرازشهروندان دایکندی میگوید: "دایکندی تنها ولایت افغانستان است که یک مترهم سرک قیرندارد".


محمد یکی ازکسانیکه درمحل کانکریت ریزی حضورداشته است میگوید: "ما کاری کردیم که دیگرآقای کرزی آسان قسم خورده بتواند که همه ولایات افغانستان سرک قیردارد".


این درحالی است که یک روز قبل، براثرواژگون شدن یک موترنوع فلانکوچ درکوتل زرد تاله ولسوالی خدیراین ولایت، هشت زن و یک طفل چهارساله جان باختند.


مهدی مهرآئین/ بامیان
 
 
 
 
برخی نظرات ارسالی از سوی خوانندگان وب سایت جمهوری سکوت در مورد اقدام نمادین مردم ولایت دایکندی برای پخته کاری سرک آن ولایت:


•    علی آغا (۱۳۹۱ سه شنبه ۲۷ سرطان)


دوستان بدون مقدمه میگویم ما مردم دایکندی آنقدر بی غیرت و گوسپندی هستیم که هرکس به آسانی در حق و حقوق ما خیانت میکند و ما هیچ کاری هم کرده نمیتوانیم تازه این حرکت مدنی ما هم برگرفته از حرکت مدنی مردم بامیان است که این خود نیز یگ تقلید است نه یگ ابتکار جدید. رییس معارف حاجی واثق بسیار به مفتی و آسانی حقوق و معاشات معلمین ما را حیف و میل نموده و با اخذ رشوه های دالری مانع کار پروژه های مکاتب ما میشود طور مثال میگویم پروژه سه باب مکتب و ریاست معارف چندین سال است که متوقف و نیمه کاره مانده دلیلش این است که حاجی واثق و حسین شفایی رییس شرکت سازگار دایکندی باهم شریک شده و 75% پول این پروژه ها را گرفته در حالیکه 30% این پروژه ها کار نشده و عالی جنابان از پول پروژه ها رنگ رنگ دوپه گری و عیاشی را به راه انداخته است. کجاست غیرت ما مردم که برویم و یخن این خاینین کثیف را پاره نموده و حق مردم را از گلون این کثافتا بیرون بکشیم آنوقت میرویم با تقلید از مردم بامیان پیش خانه والی را کانکریت میاندازیم. اگر غیرت دارید بروید یخن حاجی واثق را بگیرید که بودیجه های منظور شده دایکندی را حیف و میل میکند. به امید آنروز که رگ غیرت ما به حرکت بیفتد.


•    عبدالروف مهرپور (۱۳۹۱ سه شنبه ۲۷ سرطان)


سلام به باز دید کنندکان وچهره های های موفق که برای بهبودی سایت جمهوری سکوت در تکاپو است و واقعیات روز را برای مردم باز گو می کند. با بسیار تاسف باید اذعان کنم که مناطق آرام هیچ گاهی توجه دولت ودولت مردان بی مسولیت کشور را مبذول خود ننموده و این دولت ناکار امد وفاسد همواره در باز سازی وجور نمودن مناطق و ولایات ناامن کشور هستند. آنها از یک طرف جور میکنند واز طرف دیگر برادران کرزی دباره خراب می کند. شما باور کنید من خودم در ولایت هلمند که یکی از نا امن ترین ولایات در افغانستان است زندگی می کنم روزانه از وضعیت سیاسی واجتماعی این ولایت اگاهی نسبتا کامل دارم به هزاران هزار دالر امریکایی به مصرف رسیده چه برای اعمار سرک های شهر وچه هم برای دهاقین وزمین داران که از سالهای متمادی بدین سو دست از کشت تاریاک برنمی دارد. سالانه به لگ ها دالر برای محو کشت تاریاک به مصرف میرسد ولی اگر اشتباه نکنم تاهنوز هیچ تغیر کلی به وجود نه امده واصلا مشکل است این پدیده شوم را در این ولایت از بین برد. مسولین دولتی هم چشم به پی آر تی ها دوخته وانتظار می کنند که چه وخت نیروی های خارجی ما را برای کمک در دفتر شان میخواهند تا ما بتوانیم کمک در یافت کنیم. خود شان چیزی ندارند که مصرف کنند. مطمین هستم که با رفتن خارجی ها امو آش دمو کاسه خواهد شد. سرک های هستند که از سال 2001 بدین سو دو بار قیرریزی شده ولی باز هم به حالت اولی برگشته. ولی اگر ببینیم باز هم دولت دست از تقلب بر نمی دارد مردم صلح پرور وصلح دوست (هزاره ها) را یاری نمی کند. دراخیر میخواهم بگویم که مرگ برخاینین ملت ومملکت. افتخار میکنم به مردم بشاش ومتجلی کشور خود هزاره ها که باوجود این همه مشکلات دست از تلاش وبهروزی بر نمی دارد. ودر اخیر تشکر می کنم از همه دوستان که دراین سایت تلاش می کنند.


•    Ali (۱۳۹۱ سه شنبه ۲۷ سرطان)


Ay kash ke kagal mekaradan!!!!!!!!!!!
Afsos ke oqa poli khoda masraf kardan mardom mazlom Daikundi!!!


•    سجادی (۱۳۹۱ دوشنبه ۲۶ سرطان)


مردم دایکندی برای یک هاشار ملی باید آمادگی بگیرند و ولایت خود را با دست های خویش آباد کنند زیرا حکومت در راستای آبادی آن ولایت هیچ نوع آمادگی نشان نداده است. و بلکه از تلف شدن مردم دایکندی خوشحال می شود.


•    حکیم جاوید/بامیان (۱۳۹۱ دوشنبه ۲۶ سرطان)


از حرکت مدنی شهروندان و فعالان مدنی دایکندی تقدیرمیکنم؛ دست های تان درد نکند این گونه حرکت های مدنی باید ادامه یابد، یکی از راه های فشار بالای حکومت و تعدیل سیاست های یک جانبه اش تداوم فعالیت های مدنی است. من درجلسه ی افتتاحیه ی ولایت دایکندی درسال 2004 حضور داشتم که جناب رئیس جمهور وعده ی بازسازی این ولایت نو تاسیس را برای مردم این ولایت داد، هشت سال ازین روی داد میگذرد، تغییر چندانی درین فراموش آباد نیامده است، گویا رئیس جمهور ولایت دایکندی و مردم آن دیار را بار دوش حکومت می داند.


•    دایکندی (۱۳۹۱ دوشنبه ۲۶ سرطان)


یک کار بسیار عالی است که انجام شده ولی جناب رحمت که گفته " رحمت شریعتی یکی ازشهروندان شهرنیلی میگوید: "والی دایکندی ازکنارهمین فعالیت با بی اعتنائی گذشت. این نمایانگراین است که والی تافته جدابافته ازکلاف دایکندی است، یا اینکه او خود درعقب ماندگی دایکندی مقصراست ودرمصرف بودجه اختصاص داده شده به این ولایت، کوشا نبوده است"... " آیا شما میتوانید مغز یک نفر را بخوانید , یا خیر میشه که مه از شما سوال کنم که در امور شهرداری هم والی مئسول هست یا کدام شاروالی دارد شهر نیلی . اگر دارد پس آنها مرده است تا جای که مه اطلاع دارم همین حالا شاروال شهر نیلی برای دفاع از حقوق زنان افغانستان مبارزه میکند. شما بگوید کار عذا جعفری دفاع از حقوق زنان است یا امور شهرداری شهر نیلی ؟


•    واقعبین (۱۳۹۱ دوشنبه ۲۶ سرطان)


به جای کانکریت کردن این سرک، یک نفر و یا یک گروپ پیدا شود و با یک مرمی، مغز والی را متلاشی کند. ان وقت، مردم صدای تان را می شنود. اما صدای این کارهای مدنی در افغانستان شنیده نمی شود.


•    hayatullah (۱۳۹۱ دوشنبه ۲۶ سرطان)


سلام باتشکر از مردم غیور وزهمت کش دایکندی واقیعن جایی نیکرانی هست که دولت دردایکندی هیج کار نمیکند


•    ساحل (۱۳۹۱ دوشنبه ۲۶ سرطان)


با تشکر فراوان از جامعه مدنی و مردم فرهنک دوست دایکندی که یک کار نمادین را انجام داده و از بی توجهی دولت مردان افغانستان به شکل بسیار درست شکایت نمودند، اما یک نکته من منحیث یک شهروند دایکندی میخواهم اضافه نمایم که با تاسف زیاد هنوز که هنوز است تبعیض قوم گرایی، سمت گرایی و مضهب گرایی در افغانستان وجود دارد که حتی ذهن جامعه بین الملل را هم طرف خود جلب کرده است.
در ولایات که آدم کشی، قتلف تجاوز، بی بندباری، انتحار و کشت مواد مخدر فرهنگ است میلیارد ها دالر کمک شده و تمام سرک هایش پخته می شود.
اما در دایکندی امن ترین نقطه در تمام کشور است و مردم شریفش علم، فرهنک صلح و همپذیری را پیشه ای خود کرده به فراموشی سپرده شده.
دایکنی از کمک های پی آرتی محروم است، در بودجه انکشافی دولت محروم است و حالا کم کم خانواده های یو ان که لاف از مساوات و عدالت میزند هم جول و پستک خود را جمع کرده پشت با این مردم می کنید.
اما یک چیز همه باید بداند که این مردم از عزم و اراده ای بسیار والا برخوردار بوده و تنها به خدای خو تکیه کرده باز هم راه خود را که راه فرهنگ دوستی و انسانیت هست ادامه می دهند.


/ 5 نظر / 78 بازدید
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ امام موسي كاظم علیه السلام فرمودند: بهترين چيزى كه به وسيله آن بنده به خداوند تقرّب مى جويد، بعد از شناختن او، نماز و نيكى به پدر و مادر و ترك حسد و خودبينى و به خود باليدن است. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

احمدي

هئيت رهبري ولايت دايكندي با نهايت مشكيلات دربقاي ماندن خود شان دردايكندي نه خدمت به مردم دايكندي

احمدي

دايكندي چرا