مردم ایتالیا 97 ملیارد دقیقه در سال با موبایل صحبت می کنند!

 

‌به نوشته تهران امروز٬ آلمانی‌ها در اروپا بیشترین دلبستگی را به تلفن‌های ثابت قدیمی دارند به طوری که هنوز 65 درصد از شهروندان آلمان دارای حداقل یک خط تلفن ثابت در خانه هستند و از هر 10 نفر تنها شش نفر دارای یک تلفن موبایل است.
این درحالی است که به‌نظر می‌رسد ایتالیایی‌ها اعتیاد زیادی به تلفن همراه دارند و در این کشور برای 100 نفر 77. 155 سیم‌کارت ثبت شده است.
وابستگی به تلفن همراه در هیچ یک از کشورهای گروه‌هفت تا این حد بالا نیست به طوری که در آلمان 35.129 سیم‌کارت برای هر 100 نفر و در انگلیس 99. 125سیم‌کارت برای 100 نفر وجود دارد.
گزارش سازمان مخابرات انگلیس (Ofcom) با انجام تحقیقاتی در کشورهای عضو گروه هفت نشان می‌دهد: در سال 2003 در ایتالیا برای هر 100 نفر 66. 97 سیم‌کارت وجود داشت به طوری که در مدت پنج سال یک رشد 11. 58 درصدی به ثبت رسیده است. به موازات این رشد از تعداد مشترکان تلفن‌های ثابت کاسته شده است به طوری که در حال حاضر 11/ 40 تلفن ثابت برای هر 100 نفر وجود دارد.همچنین در سال 2003 ایتالیایی‌ها 102میلیارد دقیقه با تلفن خانه صحبت کردند که این رقم در سال 2008 به 80میلیارد دقیقه کاهش یافت.
 
این درحالی است که میزان صحبت با تلفن همراه از 52هزار دقیقه در سال 2003 به 97 میلیارد دقیقه در سال 2008 رسید. در این میان به‌نظر می‌رسد که شهروندان کانادایی علاقه چندانی به تلفن همراه ندارند به‌طوری که 35 درصد از کانادایی‌ها هنوز تلفن همراه ندارند.

منبع: ایستنا

 

/ 0 نظر / 20 بازدید