انتقال امنیت مردمی بدون باز سازی از نام نیروهای خارجی به نام نیروهای داخلی

در ولایت دایکندی امنیت بدون باز سازی مردمی ازنام نیروهای خارجی به نام نیروهای داخلی با طمطراق خاص انتقال داده شد.

مطالب جالب تحلیلی در این مورد را در  اینجا و اینجا و اینجا بخوانید. تا ماهیت انتقال امنیت در دایکندی را درک کنید.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید