یک مطلب جالب و خواندنی در باره باز سازی در ولایت دایکندی

این مطلب در باره مشکلات مردم شریف دایکندی بسیار جالب وخواندنی است من خواندن آنرا به همه جوانان دایکندی که فکر نجات دایکندی عزیز را در سر دارند توصیه می کنم.

شاید هنوز پیدا شود دلهای پاک و منصف  که ذره ی رحم و وجدان انسانی و اسلامی در درون آنها مانده باشد و برای مردم صبور و رنجدیده وبی کس مناطق مرکزی که درعین مظلومیت تاریخی، قهرمانان والگوهای صبر و صلح صداقت درکشورند اما در اوضاع پرآشوب و کشت و کشتار امروز که هرکه بیشتر بکشد بیشتر باج و امتیاز داده می شود بکلی فراموش شده اند، بسوزد.

     خبر نگار بست باستان در مناطق مرکزی که هیج سوژه ی قابل نشر از بازسازی و آبادانی در این ولایات محرومتر از محروم پیدا نمی تواند؛ نا گزیر از محرومیتهای این ولایات و قحطی و بیچارگی مردم گزارش می دهد، گزارش اخیر خودرا از ولایت دایکندی با این عنوان فرستاده است

ادامه مطلب

مطالب مرتبط:

بازی با باز سازی در ولایت دایکندی 1

عمل والی دایکندی برای مردم دایکندی به مراتب مهمتر ا زسخنان والی دایکندی است

دانشجویان دایکندی در کابل به تبعیض قومی دولت شدیدا اعتراض کردند

اندر باب فراموش شدگی دایکندی

  

کلمات کلیدی: باز سازی ولایت دایکندی،‌ در ولایت دایکندی مردم هنوز نمی دانند باز سازی چیست؟  محروم نگهداشتن ولایت دایکندی از باز سازی گناه بزرگ مقامات نا مرد وقوم پرست افغانستان،‌ مردم دایکندی به خاطر باز سازی نشدن ولایت دایکندی باید صدای شان را به نهادهای بین المللی برسانند،‌ جوانان ولایت دایکندی باید به همه جا از محروم نگهداشته شدن و باز سازی نشدن ولایت دایکندی اعتراض نمایند،‌ دولت محترم افغانستان باید قوم پرستی و تبعیض را کنار گذاشته به باز سازی ولایت دایکندی هم توجه نماید،‌ باز سازی درولایت دایکندی صفر است.

/ 0 نظر / 36 بازدید