خوش بینی وبد بینی هم ارثی شد!

 یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد که خوش بینی و بد بینی افراد ژنتیکی هستند و به ارث بردن "ژن شادی" دلیل خوش‌بین بودن افراد را آشکار می‌کند.

یافته‌های تازه دانشمندان دلیل بدبینی و خوش‌بینی افراد را اینگونه توضیح می‌دهد. دانشمندان ژن "حس خوب" و یا 5-HTTLPR که سطوح هورمون سروتونین شیمیایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس گزارش دیلی میل، نتایج مطالعات نشان داد افرادی که 2 گونه کوتاه از این ژن دارند، افراد خوش‌بینی هستند و با نشان دادن تصاویر مثبت، شاد شده و در برابر تصاویر منفی احساس ناراحتی نمی‌کنند. این افراد نسبت به جنبه‌های احساسی محیط بسیار حساس‌اند.

افرادی که طول این ژن در آن‌ها بلندتر است، نسبت به محیط کم‌تر واکنش نشان می‌دهند. در واقع واکنش این افراد در شرایط نسبتا خوب تا حدودی عادی است اما لذت خاصی از محیط به دست نمی‌آورند

منبع:http://noorportal.net

/ 0 نظر / 24 بازدید