# ولایت_دایکندی

انتقال امنیت مردمی بدون باز سازی از نام نیروهای خارجی به نام نیروهای داخلی

در ولایت دایکندی امنیت بدون باز سازی مردمی ازنام نیروهای خارجی به نام نیروهای داخلی با طمطراق خاص انتقال داده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

عمل والی دایکندی برای مردم دایکندی به مراتب مهمتر ا زسخنان والی دایکندی است

شاید شما هم مصاحبه والی صاحب دایکندی با هفته نامه ای نمای دایکندی را که درسایت انجمن فرهنگی جوانان دایکندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

دانشجویان دایکندی در کابل به تبعیض قومی دولت شدیدا اعتراض کردند

دانشجویان دایکندی از اختصاص پایینترین بودجه ولایات به ولایت دایکندی که نسبت به بودجه دیگر ولایتها اصلا به حساب نمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

یک مطلب خواندنی برای دانشجویان دایکندی که هر دانشجوی دایکندی باید بخواند!

بعض سایتها با بوق و کرنا اعلان کردند دانشجویان دایکندی که در کانکور سراسری شرکت کرده بودند تما ما کامیاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید