قوانین طلایی موفقیت

 

قانون انگیزه

- هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سر چشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام شود. 

رمز موفقیت دو چیز است :

الف : تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها. 
ب : مشخص کردن انگیزه ها . 

قانون تغییر

- تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. 
کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن. 

قانون تشخیص ضرورت

- هیچوقت برای انجام همه کار ها وقت کافی وجود ندارد اما همیشه برای انجام مهمترین کار ها وقت کافی هست . 

قانون شش P :

- برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می گردد 
Proper Prior Planning Prevents Poor Performance 

قانون پیامد کار ها :

- میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیرو های خود را در یک کانال واحد بریزد . 

قانون برنامه ریزی و تعیین اولویت ها

- برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید و به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد . برنامه ریزی ، آوردن آینده زمان به حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید یعنی ابتدا کارهایی که باید در طول روز انجام شود را شناسایی کرده به هر کدام از لحاظ اهمیت و از لحاظ فوریت امتیاز 1 ، 2 یا 3 بدهید حاصل ضرب اینها اولویت را تعیین می کند . 
اولویت = اهمیت * فوریت 
قانون20/80 
- ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم یعنی « اقلیت بسیار مهم » اثر بخش را قربانی «اکثریت کم اهمیت » نکنیم . 

قانون اولویت بندی :

- میزان موفقیت شما در استفاده از وقت و کنترل زندگی تنها بستگی به این دارد به این که تا چه حد می توانید از انجام کار هایی که در زندگی شما از اهمیت کمتری بر خوردار هستند دست بر دارید. 

قانون اعتماد به نفس

- ما در مورد توانایی هایمان آگاهی کامل نداریم و تنها از بخش کوچکی از منابع ذهنی و جسمی خود استفاده می کنیم . به همین دلیل انسان به طور کلی در محدوده بسیار کوچکی از گستره عظیم توانایی ها ی خود زندگی می کند او قدرت های بسیار دارد که به خاطر عادت هایش نمی تواند از آنها بهره بگیرد . 

قانون صداقت

- با خود صادق باشید انگاه همچون چرخه طبیعی فرارسیدن روز از پی شب ، خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید. 

قانون عادت

- حداقل 95٪ از کار هایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه عادت مضر . 
هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد. 

قانون افزایش سرعت انجام کار

- منتظر نمانید . زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد از همین نقطه ای که ایستاده اید با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید کار را ادامه داده و همین طور که پیش می روید ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید 
مهمترین و ضروری ترین کار ها های شما آنهایی هستند که می توانند بیشترین تاثیر را چه مثبت و منفی روی کار و زندگی شما بگذارند به جای تمرکز روی سایر کارها ، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کار ها کنید . 

قانون محدودیت های اصلی

- محدودیت ها و یا عوامل باز دارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید . عواملی که سرعت شما را در دست یابی به مهمترین هدف هایتان تعیین می کنند . سپس تمرکز تان را به ازبین بردن این محدودیت ها معطوف کنید. 
- قانون استفاده بهینه 
- اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کار آیی بیشتری دارید مشخص کنید و مهمترین و ضروریترین کار هایتان را در این اوقات انجام دهید به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید. 

قانون تمرکز

تمام افکار خود را روی کار ی که دارید انجام دهید متمرکز کنید . پرتو های خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. با انرژی کامل روی کار هایت تمرکز کن . شیشه های رنگی هنگام عبور نور از آنها بسیار زیبا و درخشان می شوند . کار هایت را هم اگر با انرژی انجام دهی ، شفاف و زیبا خواهند شد به عبارت دیگر اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمر کز می کند ، روی موانع تمرکز دهی ، هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت . 

قانون « حل »

- هیچ مشکلی وجود ندارد که شما قادر به حل آن نباشید ، هیچ مانعی وجود ندارد که شما قادر به از میان بر داشتن آن نباشید و هیچ هدفی وجود ندارد که شما قادر به رسیدن به آن نباشید . 
هنگام مواجه با مشکل ، یادتان باشد که حتما راه حلی وجود دارد، زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید. بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از شبی ، روزی وجود دارد . ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن . 
برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی ، نه این که به دیوار ها فکر کنی . 

قانون کنترل

- این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید. 
سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید . 

قانون مسئولیت

- هر جا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید 
مسئولیت کامل آنچه که هستید ، آنچه که به دست آورده اید و آنچه که خواهید شد بر عهده خود شماست . 

قانون جایگزینی

- ذهن خود آگاه شما در آن واحد فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی . شما می توانید با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پیدا کنید 
ذهن باغی است که در آن یا گل می روید یا علف هرز. 

قانون تاثیر تلاش

- همه امید ها ، رویا ها ، هدف ها و آرمان ها ی شما در گرو سخت کوشی شماست . 
هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید . هیچ راه میانبری وجود ندارد. 

/ 1 نظر / 24 بازدید
خانمی

عشق را به کسانی بدهید که لایق ان هستند نه تشنه ان زیرا تشنه روزی سیراب خواهد شد