پدیده ای شوم پولشویی، پول خواری و فساد گسترده ای مالی در افغانستان

عوامل متعدد وجود دارد تا اینکه نحوه به مصرف رساندن این کمک ها برای مردم افغانستان موثر واقع نشود تا تحول مثبت را در زندگی شان احساس کنند. مردم افغانستان عامل این نابسامانی ها در کشور شان را موجودیت فساد و عدم مدیریت سالم در نحوه به مصرف رسانید ن این کمک ها میدانند. جامعه جهانی اکثریت کمک ها را با بودجه سازی بالای پروژه هایی که اکثریت آنها زیربنای هم نیستند از طریق سازمانها و انجو ها که متعلق به کشور خودشان است قرارداد نموده و کمک ها را غیر موثر به مصرف میرسانند.
شرایط زمانی طوری است که این سازمانها و انجوها بنا به مشکلات امنیتی نمیتوانند که پروژه ها را با کفیت خوب به بهربرداری بسپارند. تا زمانیکه به گروه ها مسلح مخالف دولت و یا هم به تعداد از اراکین بلند حکومتی همان ولایت پول نپردازند و بعد از آن میتوانند که به کار بالای پروژه های شان آغاز کنند و یا بنا به مشکلات امنیتی پروژه ها را با شرکت های داخلی قرار داد میکنند و به این شکل پروژه ها به چند شرکت داخلی دست به دست شده که هر شرکت با اختلاس در اصل بودجه پروژه از مدرک عاید نا مشروع بدست میاورند و یا هم مانند شرکت ها خارجی با پرداخت پول به گروه مسلح مخالف دولت یا مقامات حکومتی که انجام چنین اعمال خود در تضاد با احکام قانون اساسی و قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم قرار دارد و شرکت هایی که میلیون ها دالر را از درک اختلاس بدست میاورند آنرا با به کار گیری مراحل پولشویی بالای زمین ، شهرک ها و سایر فعالیت ها مشروع سرمایه گزاری میکنند که در حققیت جرم پولشویی را مرتکب میگردند.
در ضمن جامعه جهانی هنوز هم بالای ظرفیت در ادارات افغانستان باورمند نیستند. آنها ادعا میکنند که در ادارات دولتی ظرفیت کافی برای بمصرف رساندن این کمک ها موجود نیست.

دولت افغانستان در حال حاضر موافق به این ادعا جامعه جهانی نیست و چندین بار در کنفرانس های متعدد که در قبال سرنوشت افغانستان تدویر گردیده است بویژه کنفرانس لندن که درسال 2009 تدویر یافته بود دولت افغانستان خواهان سهم بیشتر در مصرف کمک ها از کشور های کمک کننده شد که کشور های کمک کننده تا حدود به این خواست دولت افغانستان رضایت نشان دادند. اما در مقابل تعهد از دولت افغانستان گرفتند تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری در کشورش اقدامات جد را روی دست بگیرد.
رئیس دولت افغانستان در روز تحلیف شان یک بار دیگر تعهد سپردند تا در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان مبارزه جدی خواهد نمود بود و همچنان از کشور های کمک کننده خواست تا از ایجاد ادارات موازی به دولت افغانستان خودداری نمایند.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رسانه ها خواهان شفافیت در قرار داد های بزرگ شده و حتی از کشور های کمک کننده خواست تا از سپردن قرار داد پروژه های بزرگ به اقارب دولتمردان افغانستان خود داری کنند.

دولت افغانستان برای اینکه توانسته باشد تعهدات خویش را در راستای مبارزه علیه فساد اداری تحقق بخشیده باشد اداره مستقل مبارزه با ارتشاه و فساد اداری و در ضمن سارنوالی خاصی را جهت پیگیری دوسیه های عاملین فساد در ساختار ارگان های عدلی و قضایی کشور ایجاد نموده است.
اما آگاهان امور از ایجاد این ادارات استقبال میکنند مگر دولت را در زمینه مبارزه علیه فساد اداری مورد انتقاد قرار داده آنها چالش بزرگ را در راستای مبارزه علیه فساد اداری در کشور تعلقات سیاسی و گروهی و حتی سمتی مطرح میکنند در پهلوی آن معافیت عاملین فساد اداری و مالی را از قانون نیز بازگو میکنند.
در حقیفت این بحران بی اعتمادی در بین دولت افغانستان و جامعه جهانی همچنان فساد اداری و مالی در این کشور یک چالش بزرگ را در مدیریت به مصرف رساندن کمک ها به مردم افغانستان بوجود آورده است.
در ضمن در گزارش از کشور های آلوده به فساد جهان افغانستان مقام سوم را کسب نموده است که این خود برای نظام اقتصادی افغانستان یک چالش جدی محسوب میگردد.

بحث دیگر مطرح در فرایند پولشویی در افغانستان کشت و پروسس مواد مخدر است. که در این مبحث نیز این کشور مقام اول را به خودش کسب نموده است. که عاید حاصله از این پدیده شوم نیز با اتخاذ راهکار های پول شوینده مبدل به پول مشروع گردیده و در جریان نظام مالی و اقتصاد این کشور جابجا سپس تغیر شکل متعاقباً با دارایی های خالص مدغم میگردد.
در افغانستان میتوان بحث های گوناگون را مطرح کرده که عاید حاصله از جرم هستند.
رئیس جمهور افغانستان خود در کنفرانس مبارزه علیه فساد اداری اشاره به آسمان خراش های کابل داشتند و خاطر نشان ساختند که مامور دولت نمیتواند از پول مشروع مالک چنین آسمان خراشهای شود.
حال بحث اصلی اینست که پولشویی چیست و چطور متوان پول های سیاه را تبدیل به پول های سفید کرد.
در نخست جا دارد تا تعریف مناسب از پولشوی داشت.

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغیر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشأ تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است. مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و.. می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک میکند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه برآ ن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده شود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سوء استفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و.. نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدرکالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است.)

خوشبختانه در افغانستان قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم نافذ بوده و موسسات مالی را مکلف نموده تا در قسمت مبارزه با این پدیده شوم مبارزه جدی نموده و اجازه ندهند تا وسیله در راستای پولشویی گردند.
موسسات مالی که شامل آن بانکها و صرافی ها نیز میگردد. مکلف به گزارش دهی معاملات هنگفت نقدی و معاملات مشکوک و یا کوشش جهت انجام فعالیت ها مشکوک به واحد استخبارات مالی جمهوری اسلامی افغانستان نموده است.
در روشنی احکام قوانین فوق واحد استبخارات مالی جمهوری اسلامی افغانستان مکلف به همکاری نزدیک به ارگانهای عدلی و قضایی و در ضمن ارایه گزارش به شورای عالی بانک مرکزی و شورای عالی وزیزان جمهوری اسلامی افغانستان گردیده است.

مردم افغانستان کارکرد دولت و ادارت که مسولیت مبارزه علیه فساد اداری و مالی در کشور دارند را ناکافی پنداشته و خواهان پیگیری مبارزه جدی در ماهیت با این دو پدیده شوم در کشورشان شده و امیدوار هستند تا آنعده از افراد و اشخاصیکه در فساد اداری فساد مالی بخصوص در شستشویی پول ها سیاه به سفید نقش دارند را به پنچه قانون کشانده تا باشد فرهنگ معافیت از قانون در جامعه برای مجرمین و فساد اداری، مالی و مجرمین شستشوی پول تمویل تروریزم که در جامعه حاکم است نزد مردم از بین برود تا باشد که فاصله بین دولت و مردم کمتر گردد و همکاری ها و فضای اعتماد بر جامعه حاکم گردد. با تحقق آرمانهای برحق مردم افغانستان میتوان نظام اقتصادی را از ملوث شدن جلوگیری کرد.

نویسنده : نجمان

منبع دریافت مقاله: سایت افغان پیپر

/ 0 نظر / 31 بازدید