هشدار خروس با وفا!

 

هنــگام سـپــیــــده دم خــــروس ســحـری 


دانـی که چـرا هـمی کنـــد نوحـــه گــــری؟

 


یــعنــی که نـمـودنــد در آیــــیـــنـه صـبـــح


کز عمر شبی گــذشـت و تـو بــی خـبـری !

 

 شعر از: خیام

/ 0 نظر / 46 بازدید